Udtalelse

Testet af professor, dr. phil Per Schultz Jørgensen

Fællesskab og livsduelighed

Klasserumskulturen er en vigtig ramme for børns tilegnelse af fælles normer – der igen kan styrke deres almene og sociale livsduelighed. De udvikler en fælles forpligtethed og støttes i at tage ansvar og handle. Der er flere veje til en sådan styrkelse af klasserumskulturen, en er med hjælp fra konceptet om fælles mindset, udviklet af Frida Paustian. Gennem konkrete historier, der efterfølgende personliggøres i samtalen i klassen, bliver de fælles holdninger til normer, som klassen kan vende tilbage til og uge for uge. Jeg tror et sådan mindset- koncept kan være en rigtig god og spændende tilgang, som kan styrke børns indre målestok – og styrke deres livsduelighed. Det er et helt centralt perspektiv for børn i dagens danske skole.’

Per Schultz Jørgensen Professor dr. phil

 

Adgang nægtet

Du skal være logget ind for at læse historier.

Log ind her eller kontakt os for at anmode om adgang.