Online Lydhistorier til indskolingen & mellemtrinet.

En trivselshistorie er en online lydfortælling på ca. 4-5 minutter, der kickstarter eleverne til at turde tale om svære følelser som ensomhed, det at sige nej, mobiler, ny i klassen, sprog og meget mere.

Efter historien er der samtalekort, som underviseren kan benytte til at facilitere en efterfølgende samtale. Udover at historierne føder samtaler, så skaber de også et fælles sprog og en fælles referenceramme, som kan bruges i fremtidige konflikter til at skabe en samlet forståelse.

Produktet er testet på otte forskellige skoler kun med positiv feedback – se et par af tilbagemeldingerne nedenfor. Derudover har professor, dr. phil Per Schultz Jørgensen testet det – hans udtalelse kan ligeledes læses nedenfor.

De bedste hilsner

Frida Paustian og Thomas Milton

Act-on-it.dk

Mobil 28402890
Mail: info@act-on-it.dk

Online Lydhistorier støttet af :

Udtalelser

Act-on-its online trivselshistorier er en rigtig god og spændende tilgang, som kan styrke børns indre målestok – og styrke deres livsduelighed”

Per Schultz Jørgensen , Professor dr. phil

“Jeg har brugt fællesskabsfortællinger i trivsel med 13 piger i 2 klasse, de er også blevet brugt samtidigt i drengegruppen af en pædagog jeg samarbejder med. De har fungeret godt, og givet anledning til samtale. Børnene havde først 5 min mindfulness på madrasser og blev på madrasserne til lydfortælling. Håber der kommer flere fortællinger, fx om at give andre børn plads/om at turde tage plads/ opmærksomhed på hinandens forskellighed. Fællesskab kontakt egne behov ting der fylder meget i klasserne”.

Berit Lund Andersen, pædagogisk vejleder Furesø Kommune

‘I vores klasse brugte vi samtalekortet til en fælles snak om Simons ensomhed og hvad klassen, men også Simon selv kan gøre for at blive en del af fællesskabet. Det førte til en rigtig god snak om, at alle – både børn og voksne – engang i mellem føler sig udenfor. Børnene bød ind med mange gode input til samtalen, og vi endte med at lave en aftale om, at alle i klassen siger godmorgen til hinanden om morgenen.’

Anja Fulgsang Olsen Lærer Gladsaxe Skole

“Vi er glade for Act-on-its online historier, som har givet anledning til nogle gode samtaler i klassen. Samtidig er det tidsbesparende og inspirerende at emner om trivsel ligger samlet samme sted. Det gør det let at sætte fokus på trivsel i hverdagen.”

Akt. Lærer Mette, Enghavegårdskolen

”Act-on-its online trivselshistorier har en god fortælleteknik og er giver et godt afsæt til en god dialog i klassen. Teknikken fungerer nemt og fint”.

Lærer Remi, Gladsaxe skole

”Act-on-its online trivselshistorier er et godt og konkret værktøj for en få en samtale og gør det nemmer for eleverne at sætte ord på følelser”.

Lærer Sofie, Gladsaxe skole