KICKSTART til RØGFRI SNUSFRI & NIKOTINFRI skoletid på F.G.U. – S.T.X. – H.F. – H.H.X. – H.T.X. – T.E.C. – S.O.S.U. -E.X.U. & 10.klasse samt Efterskoler.

Efter vores succes med at skabe en RØGFRI skoletid i udskolingen – er der i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed blevet udviklet et Stand-Up Foredrag målrettet Ungdomsuddannelserne i Danmark.

Alle ungdomsuddannelserne. Lad os sammen hjælpe de unge med viden om NIKOTIN på en ny og nærværende måde.

Med Teaterforedraget Act on it – Sandheden om Snus – Nikotin & tobak 16+ er vi med til at implementere regeringens & aftalepartiernes Tobakshandleplan vedtaget den 18.december 2019, om RØGFRI skoletid til jeres lærere og elever på din ungdomsuddannelse.

DOG skal vi ikke glemme Tobaksindustriens NYE ‘våben’ NIKOTIN POSEN – derfor taler mvh med de unge om SNUS & Nikotinposer og hvorfor de ikke ska starte med det.

Vi har ny viden med om hvad det går ved hjernen & tænderne – dog bliver al vores viden om Nikotinprodukter kommunikeret med humor & håb.

Act on it – Sandheden om Snus – Nikotin & tobak 16+præsenteres som et almindeligt foredrag om tobak/snus/rygning, hvor vi møder den sleske tobakssælger, der vil overbevise de unge om, at det er cool at ryge & snuse. Undervejs i “foredraget” sker der noget som gør at vores “sælger” bliver nød til at fortælle de unge mennesker sandheden om SNUS & tobak.

Teaterforedraget vækker grin, tårer og samtidig formidles der en masse faktuel viden om nikotin &tobak til de unge.

Vi klæder de unge på til at sige nej tak til cigaretter, E-cigaretter, vandpibe og snus – nikotinposer – puffbars. og indgyder håb til dem der ryger / tager nikotinprodukter og som gerne vil holde op.

Stand-Up Teaterforedraget Act on it – Sandheden om Snus – Nikotin & tobak 16+ er en kæmpe succes blandt de unge, da formidlingen bliver gjort uden løftet pegefinger, men som en hjælpende hånd i tæt samarbejde med STOPlinien. Opført i hele landet på alle ungdomsuddannelser.

I “Act on it – Sandheden om Snus – Nikotin & tobak 16+medvirker skuespiller Thomas Milton samt forskningsoverlæge, ph.d, MPH/Danmarks første professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger.

Plug and play
Act on it – Sandheden om Snus – Nikotin & tobak 
kan opføres hvor som helst – da det er iscenesat som et foredrag – derfor er det plug and play , da vi ved at hverdagen på mange ungdomsuddannelser er travl.

Uddrag af regeringens & aftalepartiernes Tobakshandleplan vedtaget den 18.december 2019

NATIONALE REGLER FOR RØGFRI SKOLETID PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

– Det vil være uddannelsesinstitutionernes opgave at gå i gang med disse initiativer med det samme. Lovkravet om røgfri skoletid for ungdomsuddannelserne skal således gælde fra sommerferien 2021. Det vil, ligesom i dag, være op til uddannelsesinstitutionerne at beskrive i rygepolitikken, hvilke konsekvenser det skal have at overtræde rygepolitikken.

Derudover opfordrer aftalepartierne til, at man lokalt træffer beslutning om at lade lærere og medarbejdere være omfattet af kravet.