Infotainment

[enfoˈtεjnmənd]
sammentrækning af ordene information og entertainment

Storytelling

[ˈsdʌɹiˌtεleŋ]
kommunikation gennem storytelling

ACT ON IT

…startede i 2014…