infotainment

[enfoˈtεjnmənd]
sammentrækning af ordene information og entertainment

læs mere her